AdatvédelemAdatkezelési alapelveink

A TradeArabia.hu honlapon kizárólag az érdeklődő ügyfelek nevét, email címét, telefonszámát, cégnevét fogadjuk. A személyes adatok megadása önkéntes, melyhez kapcsolódó adatokat a TradeArabia.hu szerverén nem tárolunk. Személyes adatokat harmadik félnek és külföldre nem továbbítunk. Más adatbázissal a megadott adatokat nem kapcsoljuk össze, illetve cookie-t honlapunk nem helyez el a látogató számítógépén. Különleges adatot nem kezelünk. Külső adatfeldolgozót nem alkalmazunk.

Az adatok védve vannak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az érintett kérésére ingyenesen tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

A személyes adatait töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A fentiekkel kapcsolatos bármely kérdést vagy kérést kérjük az info@tradearabia.hu címen jelezzen számunkra.

Egyéb információk

Jogorvoslati lehetőség, panasz esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

HILAL Central Europe Kft.

Cím: 1054 Budapest, Szemere u. 8.
Telefon
: +36 (1) 769-6494
E-mail: info@tradearabia.hu

Cégünk az 1978-ban alakult, bahreini székhelyű Al Hilal Group és más öbölbeli vállalatok és csoportok közép-európai képviseleti irodája.

Célunk kommunikációs, pályázati és külpiacra lépési tanácsadással valamint kapcsolatrendszerünkkel segíteni a hazai és a kárpát-medencei vállalkozásokat versenyképességük növelésében és az arab piacra lépésben, másrészt a közel-keleti és más befektetők érdeklődését felkelteni a régió, benne Magyarország és a színvonalas hazai projektek iránt.

A Hilal Central Europe Kft. a ROP-VTSA-2012-1067 számon regisztrált akkreditált tanácsadó és szerepel a NAV Köztartozásmentes adózói listáján.


Copyright © 2006 TradeArabia.hu